Sammen er vi sterke

Målet med Grimstadskole.no er å nå ut til politikere, gi råd til foreldre som trenger det og støtte til skolene generelt.

Foreldregruppen som står bak denne nettsiden jobber med denne på frivillig basis, men har over tid fått god kontakt med elever, foreldre og skoler i Grimstad og området rundt. Dette er en helt klar styrke i vårt arbeid med å jobbe for positive holdninger til skolen og økt støtte til skolen, samtidig som vi har en ”vaktbikkje” holdning.

Styret

Styret består av

Kari Johansen
Silje Enerud
Karl Jensen
Birgitt Stevensen

Styret er på valg hvert annet år, og innkalling til årsmøte og referater fra styremøter kommer som e-post.

Arbeidsgrupper

I tillegg til styret så har vi også arbeidsgrupper. Disse arbeidsgruppene jobber med delmål bestemt av styret basert på henvendelser fra foreldre.

Kontakt oss

Styret nås på epost: styret@grimstadskole.no. Legg gjerne igjen en beskjed med navn og nummer så ringer vi opp igjen så fort som mulig.

Vi har taushetsplikt.